Anunțuri

ANUNT PRIVIND CERERILE DE PLATA APIA

Viespea samburilor de prun – Eurytoma schreineri

Gărgarița (rățișoara) frunzelor de porumb – Tanymecus dilaticollis

OFERTA DE VANZARE VORNICU EMILIA

PROCES VERBAL PARFENIE ELENA

OFERTA VANZARE TEREN PINTILIE STRATICA ACTUALIZATA 27.03

Anunt important pentru inscrierea in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor

Corpul anuntului – Conform Hotararii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, persoanele fizice si juridice, proprietari a spatiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligatia de a se inscrie in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate al Comunei Lungani.
ATENTIE! Obligatia inregistrarii revine si proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului.
In conformitate cu respectiva hotarare privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a dispozitiilor art. 11 alin. (1) ai (2) ai art 15 alin. (2), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.
Pentru inscrierea in registru, va veti prezenta la Primaria Comunei Lungani la dl ing. Astefanei Constantin sau pe pagina de internet a primariei www.comunalungani.ro.

Având în vedere prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol și ale Ordinului nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, Primăria Comunei Lungani, județul Iași, aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice obligația acestora de a declara următoarele date pentru înscrierea în registrul agricol, astfel :

– între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
– între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea “report din oficiu” la rubrica “semnătura declarantului”.

In atentia persoanelor fizice si juridice care detin si utilizeaza teren amplasat in Aria Naturala Protejata SIT NATURA 2000 privind pervenira pagubelor produse de animalele salbatice.

Oferte vanzare teren

Initiere procedurii de achizite Masa calda in scoli

 

 

Luni, 14 martie 2022, a început autorecenzarea, prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL 2021) care presupune, în premieră pentru România, două aspecte:

-autorecenzarea online;

-autorecenzarea online asistată (ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse.

Autorecenzarea online asistată se poate face în spații special amenajate în Primăria Comunei Lungani fie pe tabletele recenzorilor ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor.

Pentru informații detaliate privind desfășurarea recensământului, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro (site pe care se găsește PLATFORMA DE AUTORECENZARE).

Primăria Comunei Lungani susține acest demers, prin cei trei recenzori care vă pot susține în procesul de recenzare asistată în intervalul orar 08.30- 15.30 la sediul din strada Principală, nr. 31, sat Lungani, Comuna Lungani, jud. Iași.

 

Testări gratuite pentru prevenirea cancerului de col pentru femeile din Comuna Lungani

Testările vor avea loc în cadrul proiectului „ONCOPREV- Fi responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin„, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași în județele din nord estul țării, împreună cu Fundația Enable România.

Echipa medicală va ajunge în data de 8 aprilie 2022 cu unitatea mobilă de screening, dotată cu aparatură și materiale sanitare precum un cabinet gineclogic, la Lungani. Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani sunt așteptate în curtea Primăriei Comunei Lungani, de la ora 9.oo pentru testări în cadrul proiectului de screening. Doamnele și domnișoarele trebuie să aibă la ele doar buletinul în original și copie xerox și să se pregătească așa cum fac pentru un consult ginecologic. Li se vor prelua secreții de la nivelul colului.

Pentru programări sunați la numărul de telefon: 0232/322975.

Criteriile din proiectul ONCOPREV:

  • Vârsta între 25 și 29 de ani ( testare Babeș Papanicolau) și 30- 64 ani ( testare HPV);
  • Sunt asigurate sau neasigurate;
  • Nu au diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
  • Sunt asimptomatice;
  • Fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Detaliile suplimentare referitoare la Proiectul ONCOPREV pot fi accesate la https://www.iroiasi.ro/proiecte-eu.