Comisii de specialitate

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA COPILULUI, TINERET ȘI SPORT

PREȘEDINTE – SINESCU IOAN

SECRETAR – MĂTRESCU TOADER

MEMBRI – IOSIPESCU ADRIAN – ION , MATEIU ION , TOTOIU IONEL

 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

PREŞEDINTE – MURGU CONSTANTIN

SECRETAR – MITITELU DUMITRU

MEMBRI – BREZULEANU MIHAI, LUPU FLORIN, STOICA OVIDIU

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, JURIDICĂ, DISCIPLINĂ ŞI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI LUNGANI

PREŞEDINTE – TÎRZIU MIHAI

SECRETAR – APOSTOL PARASCHIVA

MEMBRI – VORNICU DORU, TĂNASE BOGDAN ,TUDOSE IOAN