DEZVOLTARE LOCALĂ, INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare parc aferent obiectivului „CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”]

 

  • Mihaela GHEORGHIU