Primar

Viceprimar cu atributii de primar: Corobuță Ioan