Primăria

Primăria comunei Lungani – structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, este constituită din: primar, viceprimar, secretar general, funcționari publici și personal contractual și consilierul primarului.